Cenik

Vse storitve opravljamo v naši ambulanti.

Pred zdravljenjem Vam naredimo brezplačen pregled in izdelamo načrt zdravljenja, v katerem podrobno opredelimo Vaše zdravljenje (časovni potek, vsebino in stroške zdravljenja). Prijavi se na pregled.

Prikazane so pogoste storitve in končne cene za sklope storitve (glej zavihek Mostički in proteze, ter Prevleke in vsadki) kot npr: mostiček, delna proteza s prevlekama, most na vsadkih...

Primerjava razlike v plačilu med doplačilom in samoplačniško ceno (prikazano kot Cena v tabeli) pri najpogostejših storitvah v naši ambulanti
Opis izvedene storitve Znesek doplačila0 na "koncesijo" Cena
Čiščenje zobnega kamna Ni pravica iz obveznega zavarovanja 30
Bela zalivka na 1 ploskvi 20 €* 30 €
Bela zalivka na 2 ploskvah 30 €* 50 €
Bela zalivka na 3 ploskvah 40 €* 70 €
Porcelanska prevleka 150 €* 270 €
Porcelanski člen 150 €* 250 €
Zdravljenje enokoreninskega zoba (sekalci) Pravica iz obveznega zavarovanja 100 €
Zdravljenje večkoreninskega zoba (kočniki) Pravica iz obveznega zavarovanja 240 €
Vstavitev zobnega vsadka (pregled, zobni vsadek in vstavitev oz. kirurški poseg) Ni pravica iz obveznega zavarovanja 500 €
Porcelanska prevleka na vsadku (nosilec in prevleka) Ni pravica iz obveznega zavarovanja 350 €
Zahtevno čiščenje kamna (zg. in sp. lok) Ni pravica iz obveznega zavarovanja 60
0 Znesek doplačila
Storitve z oznako * niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Celotna cena je sestavljena iz deleža plačila OZZ in PZZ ter nadstandardne storitve pri uveljavljanju pravic zdravstvenega zavarovanja ("na koncesijo", "na kartice"...) in nadstandardne storitve (doplačilo pacienta). Za podrobnosti si poglej poglavje Zavarovanje
Pravica do belih zalivk iz naslova OZZ in PZZ
Bele zalivke so pravica iz naslova OZZ in PZZ od 1.9.2018 za otroke, doječe matere do 18 meseca dojenja in nosečnice.

1 Ordinacija Zevnik uporablja dentalne materiale uveljavljenih in certificiranih proizvajalcev (CE certifikat).
3 Doplačilo pacienti plačajo za nadstandarno storitev (kot naprimer doplačilo za "belo"=kompozitno zalivko) osnovni storitvi, ki jo financira Vaše zavarovanje
4Plačilo OZZ in PZZ je izračunano na podlagi vrednosti točke, ki jo določa ZZZS (vrednost točke je dostopna po letu 2013 samo na strežniku ZZZS).  Izračun je informativne narave.ZZZS financira standarno storitev. Primer: zavarovalnica plača amalgamsko zalivko na 1 ploskvi, pacient doplača "belo" zalivko.