Skip to main content
Medikont je v fazi čakanje na spremembe zdravstvenega sistema
Zaradi nekonkurenčenga okolja in omejevanja svobodne gospodarske pobude in svobode zdravnika skupinsko naročanje deuje v testnem - omejenem obsegu. Naročanje je dostopno na portalu Medikont.
Ekipa Medikont

12 let delovanja skupnosti Medikont in neposrednega naročanja medicinskih pripomočkov pri proizvajalcu

Skupinsko naročanje medicinskih pripomočkov pri proizvajalcu je bilo ustanovljeno z namenom vzpostavitve okolja, kjer bi lahko slovenski zdravniki, skupnost Medikont ter proizvajalec skupaj prevzeli dobavo materialov v Sloveniji in tako zmanjšali ceno medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu. Hkrati smo želeli razvijati poslovne in logistične modele, ki bodo s pomočjo crowdsourcinga in IT rešitev povezale zdravnika in proizvajalca.

Nenazadnje smo želeli pokazati upravam državnega zdravstva, da zdravniki nismo fahidioti, ampak preprosto časovno obremenjeni z delom ob bolniku in preutrujeni, da bi popravljali vse zavožene upravljalske poti slovenskega zdravstva.

Prva in ključna ovira

Ureditev slovenskega zdravstvenega sistema definira naročanje zdravstvenega materiala.

V Sloveniji je v središče zdravstvenega sistema postavljen izvajalec. Bolnik je samo številka na zdravstveni kartici, ki mesečno obvezno vplačuje zdravstveno premijo slovenski zbiralnici prispevkov (ZZZS) in njenim trem otrokom (PZZ). 

ZZZS, vsako leto odloči (vir1), koliko ljudi bo zbolelo. Določa tudi točno določene izvajalce, ki bodo prejeli denar za zdravljenje bolnikov.

Tovrstni model zdravstva se imenuje državno zdravstvo in ima obraten pomen ter učinka kot javno zdravstvo. V javnem zdravstvu je v središču bolnik, ki z vplačilom zdravstvene premije dobi pravočasno, dostopno in kvalitetno zdravljenje pri kateremkoli zdravniku. 

Omejevanje proste dostopnosti do zdravstvenih storitev in s tem svobode bolnika (vir2) in zdravnika je predpogoj za dogovorno ekonomijo v slovenskem državnem zdravstvu. 

Preplačila medicinskih pripomočkov so dokaz nedelujočega slovenskega zdravstva

Ob ustanoviti leta 2011 so bile cene na navideznem slovenskem prostem trgu medicinskih pripomočkov med 20-40% višje kot so primerljive cene v evropskih zdravstvenih sistemih z javnih (ne državnim) zdravstvom. 

Posledice državnega zdravstva so vidne v vseh segmentih družbe. Ena od posledic državnega zdravstva je dogovorna ekonomija. Ustanovitev skupinskega naročanja neposredno pri proizvajalcu v letu 2011 sovpada z razkritjem vzporednega mehanizma na primeru preplačevanja žilnih opornic (vir3). Dogovorno ekonomijo, visoke cene medicinskih pripomočkov in zdravil pa ne občutijo samo državni zavodi, ampak tudi zasebniki in zasebniki s pogodbo o izvajanju javnih zdravstvenih storitev (koncesionarji). 

modeli

Slika 1: Prikaz dobavno-logističnih modelov naročanja medicinskih pripomočkov in zdravil ter temeljne razlike med naročanjem materialov v javnem in državnem zdravstvom.

Neizbežen konflikt svobodne pobude in dogovorne ekonomije

V letih po ustanovitvi je Medikont počasi začel pridobivati zaupanje in prepoznavnost med kolegi in proizvajalci. Z naraščajočo prepoznavnostjo pa smo naleteli na mrežo dobaviteljev (vir4) v zdravstvu. Odločno smo zavrnili povabilo, da bi med proizvajalca in zdravnika vrnili še slovenskega dobavitelja. Saj bi s tem izničili naš namen in poslanstvo.  Sledil je napad in prekinitev povezav z določenim proizvajalcem (vir5).

 

Dobavitelji Slovenije

Slika 2: Mreža lastniških in vodstvenih povezav dobaviteljev (vir4) medicinskih pripomočkov in zdravil v Sloveniji izdelana v leta 2016 s pomočjo ekipe Ekstravizorja (vir6) tudi v letu 2023 popolnoma obvladuje trg javnih naročil v državnem zdravstvu.

Uvedba digitalnih tržnic

Leta 2017 smo začeli uporabljati spletno okolje kot digitalne tržnice. S tem smo pomagali slovenskim podjetjem, ki nimajo znanja in sredstev za vzpostavitev in vzdrževanje informacijskih rešitev. Medikont je vzpostavil unikaten model neposrednega skupinskega naročanja pri proizvajalcu v slovenskem zdravstvu.  S primerjavo evropskih in slovenskih cen smo v leta 2018 prikazali, da Slovenija letno preplačuje vsaj 250 milijonov evrov za medicinske pripomočke (vir7).

Digitalna orodja, spletno naročanje in logistka so v zadnji 10 letih izjemno napredovala. Temu sledijo tudi posamezni evropski razpisi. Leta 2020 smo se želeli prijavit na razpis digitalnega inovacijskega središča (vir8) in pridobiti pomoč pri vzpostavitvi digitalnih tržnic. Razpis je bil predčasno zaključen, sredstva so bila razdeljena. Prijava ni bila več možna. Po pregledu dostopnih povezav sklepamo, da gre za dogovorno izvedbo projekta, ki ne sledi namenu za katerega je bil ustanovljen. Bralec naj sam presodi ali povezave (vir9, vir10) ustrezajo zahtevam in namenu digitalnih tržnic. 

Status quo

Na podlagi 10 letnih izkušenj s skupinskim naročanjem sem kot član skupine zdravstvo.si sodeloval pri pripravi predloga skupinskega naročanja na nacionalnem nivoju (vir11). Predlog je bil osnova za zakonske spremembe v obstoječi zakonodaji. Kljub zavlačevanju in oviranju rešitev, ki bi postavile temelje preglednih dobavnih poti in znižale cene materialov, so bile zakonske spremembe sprejete z veliko težavo (vir12). V letu 2022 pa z interventnim zakonom žal ukinjene (vir13).

Nezmožnost sistemskih zakonskih sprememb je dokaz, da vzporedni mehanizem slovenskih dobaviteljev medicinskih pripomočkov obvladuje točno določene politične tokove in posameznike. Hipernormiranost državnega zdravstva in njegovo postsocialistično upravljanje preko skupščine zdravstvene zavarovalnice (vir14) pa onemogoča kakršnokoli sistemsko spremembo. Absurdnost ureditve sporoča že samo dejstvo, da v skupščini ZZZS sedijo dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki skrbijo za preglednost, nadzor in učinkovito porabo skupno zbranega denarja za naše zdravljenje.

Evropska unija in obeti

Skupinsko naročanje medicinskih pripomočkov neposredno pri proizvajalcu je v evropskih državah z dostopnim in kvalitetnim javnim zdravstvom (ne državnim) v izjemnem porastu. Posamezne ustanove, zdravniki in celo države se povezujejo z namenom skupne pogajalske pozicije z industrijo medicinskih materialov in zdravil. 

Evropska unija bo do konca leta 2025 s projektom EUDAMED poenotila baze podatkov medicinskih pripomočkov (vir15) in tako dodatno omogočila razvoj ideje prostega trga in gospodarske pobude zdravnikov in ustanov. Vse z namenom racionalne porabe zdravstvenega denarja in večje koristi bolnika.

Podjetja z modeli neposrednega naročanja pri proizvajalcu v Sloveniji nimajo nobene možnosti za uspeh v okolju državnega zdravstva. Razen, če se povežejo z obstoječimi dobaviteljskimi mrežami.  Kljub temu dejstvu ideja in skupnost Medikont živi kot opozorilo in ogledalo vsem apologetom državnega zdravstva.

Koliko denarja slovenski državljani izgubimo v sistemu državnega zdravstva, prepredenega z monopolom zavarovalnice in dobaviteljev?

Več sto tisoč prebivalcev Slovenije ima omejen dostop do storitev javnega zdravstva. Vsi ti državljani so plačevali ali redno plačujejo obvezno in dopolnilno zavarovanje stotine milijonov eur zdravstvenih premij letno!

Število državljanov brez osebnega zdravnika/zobozdravnika

Zdravnik

132.186

Zobozdravnik

568.021

Tabela: Število državljanov brez dostopa do zdravnika/zobozdravnik v javnem zdravstvu na dan 1.10.2022 (vir16)

Dodatno je zaradi nedostopnosti in dolgih čakalnih dob več kot sto tisoč ljudi čakajočih v vrstah državnega zdravstva. Mnogi med njimi so primorani poiskati zdravnika med zasebniki, zavarovalnica pa jim denarja za zdravljenje v Sloveniji ne povrne. 

Po ocenah blagajna državnega zdravstva zaradi dogovorne ekonomije letno izgubi več kot 250 milijonov evrov skupno zbranega zdravstvenega denarja zaradi preplačanih materialov. V ta znesek niso všteta zdravila. Zaradi nepovezanih podatkovnih virov, netransparentnosti, pomanjkljivih in nedostopnih podatkov je izjemno težko izdelati verodostojno oceno in analizo izgubljenega skupno zbranega zdravstvenega denarja.

Zaključek

Skupinsko naročanje neposredno pri proizvajalcu Medikont deluje kot testni projekt v neugodnem okolju državnega zdravstva.  Skupnost povezuje slovenske in evropske proizvajalce, ter ohranja neposredno dobavno pot med zdravnikom in proizvajalcem.

Žal Slovenija z državnim zdravstvom in stotinami izgubljenih milijonov v zdravstvenem sistemu na letnem nivoju vedno bolj zaostaja za razvitimi evropskimi državami z urejenim javnim zdravstvom. Ob sodbi prvostopenjskega sodišča ZZZS vs Zevnik (vir17) leta 2017 se je izkazalo, da Slovenija potrebuje radikalno spremembo zdravstvenega sistema in pravo definicijo javnega zdravstva. Vsaka izvršilna oblast, ki to ne bo dosegla, bo neposredno odgovorna za krajo težko zbranega denarja državljanom.

Šele z vzpostavitvijo pravičnega in dostopnega javnega zdravstva po vzoru evropskih držav, bo v Sloveniji zaživela svobodna gospodarska pobuda. To je edini pogoj, da skupinsko naročanje neposredno pri proizvajalcu zaživi tudi v Sloveniji.

Zahvala

Zahvaljujem se kolegom in prijateljem, ki neumorno pro bono podpirajo, specificirajo in tako ali drugače podpirajo pot, ki je začrtana. 

Posebna zahvala tudi vodji IT dela Medikonta - dr. Gregu Jeršetu.

Zahvala tudi skupini zdravstvo.si.


Krištof Zevnik, zobozdravnik, zagovornik javnega zdravstva

Ustanovitelj skupinskega spletnega naročanja zdravnikov neposredno pri proizvajalcu - Medikont

Razkritje:

Za delovanje in upravljanje skupinskega naročanja Medikonta nisem prejel nobenega plačila. Prav tako nisem posredno ali neposredno financiran s strani kateregakoli dobavitelja/proizvajalca oz. katerekoli interesne skupine, posameznik ali združenja.


 

Viri in povezave:

 1. https://siol.net/siol-plus/kolumne/socialisticno-planiranje-zdravstvenega-sistema-419845
 2. https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/o-privatizaciji-in-svobodi-bolnika/
 3. https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Sejni_zapisi_Drzavnega_zbora/2014-2018/2018_04_10_IS_58.pdf
 4. https://ekstravisor-zdravstvo.rtvslo.si/projekt/dobavitelji/1
 5. https://www.zdravstvo.si/preplacani-materiali-v-slovenskem-zdravstvu
 6. https://ekstravisor-zdravstvo.rtvslo.si/projekt/zahvala/1
 7. https://www.portalplus.si/2904/javni-razpisi-so-ogledalo-drzavnega-zdravstva/
 8. https://dihslovenia.si/aktualno/novice/poziv-podjetjem-k-sodelovanju-v-pozivu-spletne-tr%C5%BEnice
 9. https://www.zelena.si/
 10. https://www.venetic.eu/
 11. https://www.zdravstvo.si/izvedbeni-predlog-narocanja-v-zdravstvu
 12. https://www.zdravstvo.si/podpora-skupine-zdravstvo-si-zjnc3
 13. https://www.zdravstvo.si/dogovorna-ekonomija-drzavnega-zdravstva-in-javno-narocanje
 14. https://www.portalplus.si/4448/skupscina-drzavnega-zdravstva
 15. https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home
 16. https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/1f080ee912ad27d0c12589130030b9f3/$FILE/p22-4.pdf
 17. https://www.zevnik.eu/b-evropa-hvala-za-reformo


 

Datum zapisa