Skip to main content

Javni razpisi so ogledalo državnega zdravstva?

Zdravniški skupnosti Medikont je uspelo povezati proizvajalca in dobavitelja. V slabo delujočem državnem zdravstvu (glej definicijo in prispevek) je bilo v dveh desetletjih izgubljeno na na stotine milijonov evrov zbranega denarja namenjenega za naše zdravljenje.

Prispevek prikazuje, kako je zdravniška skupnost skupaj s proizvajalcem šivalnega materiala (kirurških niti) vzpostavila model sodelovanja in neposredne dobave. Pri tem pa dodatno znižala marže. Zdravniki so dokazali, da znajo in zmorejo skrbno upravljati z javnim zdravstvenim denarjem, pri tem pa niso zavezani zakonom javnega naročanja državnega zdravstva.

Tudi zaradi državnega zdravstva se že dve desetletja ne približamo uspešnim evropskih državam. Medtem, ko se zdravstvo utaplja v slabi organizaciji, dolgovih, nezadovoljstvu slabo plačanega osebja in zdravnikov ter čakajočih državljanov na zdravstvene storitve, so nekatera dobaviteljska podjetja, ki poslujejo z državnim zdravstvom, poslovno zelo uspešna. Očitno je nekaj zelo narobe z zdravstvenim sistemom. Še huje pa je, da država ne naredi nobene korenite spremembe.

Problematiko odstopanj posameznih cen kirurških niti v državnem zdravstvu je v marcu 2016 podrobno razkril EkstraVizor. Ekstravizor razkriva tudi mrežo dobaviteljev, ki so prepleteni celo z lastništvom določenih medijev. Pri projektu so sodelovali izkušeni zdravniki in ostalo osebje. Tokrat zdravniška skupnost Medikont skupaj s proizvajalcem dopolnjuje projekt EkstraVizorja:

  1. Prvič slovenski(!) proizvajalec prevzame dobavo materialov s pomočjo zdravniške skupnosti.

  2. Prvič zdravnik in proizvajalec na izdanem računu objavljata kolikšna je dobaviteljska marža za posamezni zdravstveni material.

  3. Zdravniška skupnost je dosegla končni cilj. Proizvajalec neposredno dobavlja material zdravniku!

Primerjava cene kirurške niti v Nemčiji in Sloveniji

Primerjali smo ceno po specifikacijah enako kirurško nit (Polipropilen 5/0 45CM DSMP16) na prostem trgu v Nemčiji in Sloveniji, ter ceno niti iz razpisa naše največje bolnice (UKCLj 2016). Vse skupaj pa smo primerjali s ceno niti, ki ga je dosegla zdravniška skupnost brez postopka javnega naročanja.

Slovenski državljan kupuje dražje kirurške niti v državnem zdravstvu kot nemški državljan na prostem trgu. Poleg dražjih materialov v državnem zdravstvu, je potrebno upoštevati, da je kupna moč v Sloveniji (merjeno s kazalcem BDP po kupni moči) za več kot 30% nižja kot v Nemčiji. Strošek nakupa kirurške niti v državnem zdravstvu je tako za slovenskega državljana še večji kot v Nemčiji.

Graf: BDP PPP per capita 2017 (Wikipedia)

 

Treba je omeniti, da imajo nekatere slovenske bolnice ustrezno narejene razpise s katerimi dosegajo ugodnejše cene kot na prostem trgu. Vendar žal to ne velja za celotno državno zdravstvo.

Nemške bolnice in združenja zdravnikov stopajo neposredno v pogajanja s proizvajalci in veledobavitelji in tako dosežejo znatno nižje cene kot na prostem trgu.

Na podoben način je sodelovanje s proizvajalcem zastavila tudi slovenska zdravniška skupnost Medikont. Končna izpogajana cena je prikazana v grafu.

V Sloveniji je raj za zdravstvo, ki temelji predvsem na različnih trženjskih principih!

V slovenskem okolju je medicina, ki temelji predvsem na različnih trženjskih principih (marketing based medicine) glavno orožje dobaviteljev. Njihovo strelivo v zdravniškem svetu so brezplačna kosila, plačana izobraževanja, ekskluzivno cenejši material, uporaba jadrnic, obnova hiš in še bi lahko našteval… Če poleg tega upoštevamo še vso namerno in nenamerno državno hipernormiranost, dobimo pravi dobaviteljski raj.

Za prepričevanje zdravnikov o kvaliteti in uporabnosti določenega materiala so potrebne nedvoumne specifikacije, laboratorijska testiranja in klinična preizkušanja. S pomočjo proizvajalca in izkušenih klinikov - zdravnikov je Medikont našel odgovor o bistvenem vprašanju za zdravnika: Ali je kirurška nit enake specifikacije kvalitetna in primerljive kvalitete z uveljavljenimi znamkami na slovenskem trgu?

Žal rezultati ne bodo prepričali prepričanih. Nerazkriti zdravniški mnenjski liderji bodo našli še tako nenavaden izgovor, ki bo utemeljil njihov prikrito delovanje. Poudarjam - nerazkriti, ker v Sloveniji se zdravniki ne razkrivajo, kadar sodelujejo z dobavitelji na kakršenkoli način.

Rezultati testiranj

Zdravnik pri zdravljenju uporablja materiale, pri kateri je ključna specifikacija materiala in ne ime artikla. Torej lastnosti materiala, oblika, dimenzija, sestava… Zdravniki se sporazumevamo s komercialnimi imeni artiklov, ker je tako lažje opisati določen medicinski artikel. To še ne pomeni, da želimo točno določen artikel. Želimo pa kvaliteten material za pacienta, ki ga zdravimo.

Pri testiranju določenega materiala tako ni pomembno ime artikla (produkta), ampak lastnosti tega produkta. Primerjali smo materiale z enakimi specifikacijami in visoko kvaliteto posameznih delov kirurške niti (jeklo iz katerega je narejena igla, nit…)

Kirurška nit slovenskega proizvajalca je odlična. Slovenci z znanjem zmoremo in znamo stopati v korak s svetovno elito. O tem ni dvoma. Imamo pa velik problem tekmovati z nedelujočim in skorumpiranim Sistemom, kjer ne šteje dobra ideja, kvaliteta in dobro delo, ampak pripadnost eni ali drugi strani. 

NERESORBILNA NIT

Metaloplast 4/0 Poliamid, igla 19mm

Uveljavljena nit na slovenskem trgu

Svetovno uveljavljena nit

Material

Polyamide 6

Polyamide 6

Polyamide 6

Natezna trdnost nitke (čez vozel); min.predpis v USP 9,32N za 4/M

22,36N

21, 82N

21,14N

Prebodna sila igle

0,498

0,873

0,492

Dobavitelj

Zdravniška skupnost Medikont - Metaloplast

Slovenski dobavitelj na prostem trgu

Slovenski dobavitelj preko javnega naročila v javnem zavodu

*Testiranja so bila opravljena s kalibrirano merilno postajo - Mecmesin multitest za šivalni material z specifikacijo: 4/0 Poliamid, ⅜ reverzna rezilna premium igla, velikost: 19mm; dolžina niti: 45 cm

Primerjalna tabela testiranih niti

Da bo lažje razumljivo, bom opisal kaj smo testirali v preprostem jeziku. Preverjali smo, kdaj se nit strga (natezna trdnost) in s kakšno silo igla prebode kožo (prebodna sile igle). Rezultati prikazujejo, da ima podjetje Metaloplast izdelke vrhunske in primerljive kvalitete z najbolj uveljavljenimi svetovnimi znamkami. Torej imamo slovenskega proizvajalca, ki v laboratorijskih testiranjih dosega in presega standardne kvalitete niti drugih proizvajalcev. Klinična testiranja smo opravili na treh različnih lokacijah. Izkušeni klinični terapevti niso zaznali nobene razlike med kirurškimi nitmi in nitjo proizvajalca Metaloplast.

Kaj je dosegla zdravniška skupnost skupaj s proizvajalcem?

  1. Primerjavo cene niti v javnem in državnem zdravstvu

  2. Vzpostavljen je nov model skupinskega spletnega naročanja, pri katerem proizvajalec prevzame vlogo dobavitelja.

  3. Razkriva ceno dobaviteljske marže, ki je dogovorjena s proizvajalcem.

 

  1. Primerjava cene niti v javnem in državnem zdravstvu

Brez sodelovanja proizvajalca in zdravniške skupnosti in vpogleda v strukturo proizvajalčeve cene, ne bi bilo možno pridobiti zanesljivih podatkov.

Primerjava in ugotovitve dokazujejo, da zasebnik, ki izvaja javne zdravstvene storitve (javno zdravstvo) naroča ceneje in bolj učinkovito, kot v državnem zdravstvu (zdravstveni domovi in bolnice). Najceneje naroča neposredno pri proizvajalcu preko novo vzpostavljenega modela v slovenski zdravniški skupnosti. Izpogajana cena v zdravniški skupnosti je več kot 120% manjša kot v državnem zdravstvu in več kot 60% manjša kot na prostem trgu v javnem zdravstvu!

2. Vzpostavljamo nov model skupinskega spletnega naročanja, pri katerem proizvajalec prevzame vlogo dobavitelja

Zdravniška skupnost je dosegla cilj. V zahtevnem poslovnem okolju neurejenega zdravstvenega sistema smo razvili sistem sodelovanja in naročanja neposredno pri proizvajalcu medicinskih materialov. Spletna zdravniška skupnost ni več dobavitelj, ampak samo strežnik - spletna storitev, ki združuje posamezna naročila zdravnikov (in ustanov) ter proizvajalca. Proizvajalec po koncu skupinskega naročila poskrbi za dobavo materialov in izstavlja račune naročnikom. To je posebnost v svetovnem merilu!

Grafika prikazuje nov model naročanja zdravniške skupnost neposredno pri proizvajalcu in dva obstoječa modela naročanja javnega in državnega zdravstva v Sloveniji ter naraščanje cene kirurške niti z enakimi specifikacijami.

Zdravniška skupnost razkriva ceno dobaviteljske marže, ki je dogovorjena s proizvajalcem

Specificiranje posameznih postavk na računu ob koncu zdravljenju v javnem zdravstvu ni nekaj posebnega. V urejenih zdravstvenih sistemih je specificiran material, delo ter urne postavke zdravnika na končnem računu, ki ga prejme zavarovalnica.

Zaradi ogromnih marž je zdravniška skupnost morala poseči še po večji transparentnosti - prikazu deleža marže dobavitelja. Takole izgleda prikaz posredniške marže (distribucijskih stroškov) v zdravniškem naročniškem spletnem portalu za skupinsko naročanje.

Zakaj proizvajalec ne more sodelovati v javnih naročilih?

V teoriji in praksi bi javno naročilo moralo biti ugodnejše kot naročilo na prostem trgu. Z javnim naročilom se ustanove zavežejo k nakupu za določeno obdobje. V zameno prejmejo materiale po ugodnejši ceni kot jih dobavitelji nudijo na prostem trgu.

Javna naročilo (zakon o javnem naročanju) je sestavljeno iz posameznih sklopov. Posamezni sklop je narejen tudi za šivalni material (kirurške niti). Na tej točki pa se začne zapletati v državnem zdravstvu. Sklopi so pogosto sestavljeni diskriminatorno do manjših ponudnikov in zmanjšujejo dostopnost gospodarskim subjektom.

Kako bi torej moral biti narejen sklop za šivalni material v državnem zdravstvu?

Sklopi bi morali biti razdeljeni na več podsklopov, ki bi bili smiselno oblikovani (npr.1 sklop Polipropilen, podsklop 1.1 kožne igle normalne velikosti, podsklop 1.2 mikro igle, podsklop 1.3 kardio igle…). Na ta način bi javna ustanova lahko izbrala tudi manjše proizvajalce in dobavitelje in tako povečala dostopnost in konkurenčnost večjega števila ponudnikov. S pravilno pripravljenim sklopom šivalnega materiala, ki bi veljal za celotno Slovenijo, bi lahko ustanove prihranile ogromno denarja. Sklopov v medicini pa je veliko...

Sklop šivalnega materiala

1.POLIPROPILEN

Podsklop kožne igle

V podsklopu so normalne kožne igle velikosti od 12mm navzgor, debelina nitke od 6/0 navzgor

Polipropilen, igla reverzna rezilna ⅜ 13mm, 6/0 45

 

Polipropilen, igla reverzna rezilna 3/8 16mm, 5/0 45…..

Podsklop mikro igle

V podsklopu so mikro igle velikosti 11mm in manjše ter debelina nitke 7/0 in tanjše

Polipropilen, igla spatula 9mm 7/0 45cm

 

Polipropilen, igla spatula 6mm 8/0 45cm ...

Podsklop okrogle igle

V podsklopu so vse okrogle igle

Polipropilen, dvojna igla, okrogla, ½ kroga 37mm

 

Polipropilen, dvojna igla, okrogla, ½ kroga 17mm ...

Podsklop specialne igle

V podsklopu so vse specialne igle, ki jih lahko ponudi samo en proizvajalec (npr. volfram-renij igle, kontrolirano snemljive igle…)

Polipropilen, igla volfram-renij, 3/8 dvojna 7/0 60cm …..

 

Tabela: Primer pravilno oblikovanega sklopa in podsklopov za šivalni material, ki omogoča izbiro širokega nabora dobaviteljev

Eden izmed ključnih sestavin javnega naročila je oblikovanje sklopa. Pravilno oblikovani sklope in podsklope, lahko izdela samo tisti, ki materiale pozna in jih dejansko uporablja. Torej izkušeni klinični zdravniki z visoko moralno in etično integriteto. Vse ostalo je približek, ki koristi samo določenim interesom.

Naštetih je nekaj najpogostejših anomalij, zaradi katerih proizvajalec izpade na izboru javnega razpisa v državnem zdravstvu:

Razlogi, ki onemogočejo sodelovanje proizvajalca v javnem naročilu

Sklop vsebuje ozko specifične artikle, da je vnaprej jasno, da celoten sklop lahko zapolni samo določen dobavitelj

Sklop vsebuje tudi ozko specifični material. Tako je vnaprej jasno, da lahko dobavo sklopa zagotavlja samo en dobavitelj.

Sklop je pripravljen tako obširno (popolnoma različni materiali), da se lahko prijavi samo dobavitelj in ne proizvajalec

Javni razpis je bil narejen za večletno obdobje. Nekatere bolnišnice imajo razpise na 4 leta, tako, da v vmesnem obdobju ni možno kandidirati na razpis.

Kljub temu, da je kvaliteta domačega proizvajalca popolnoma ustrezna in primerljiva s konkurenčnimi izdelki, lahko zdravstveno osebje izdelek oceni kot neustreznega in izbere želenega.

Zaradi teh in še drugih razlogov državno zdravstvo “izključi” proizvajalca iz javnega razpisa. Če bi zdravstvo delovalo, potem javna naročila (in zakon o javnem naročanju) niso potrebna.

V Sloveniji imamo javno zdravstvo, v katerem zdravniki in ustanove naročajo materiale brez javnih naročil. Zdravniki, ki vodijo svoja podjetja sploh ne poznajo tovrstne hipernormiranost, pa vseeno učinkovito izberejo najučinkovitejšega kvalitetnega ponudnika.

Zaključek

V Sloveniji se ukvarjamo z javnimi naročili materialov v zdravstvu, namesto da bi se ukvarjali z učinkovitim uresničevanjem javnih zdravstvenih storitev za vse!

Analiza cen pokaže, da tudi dobavitelji na navideznem prostem trgu javnega zdravstva izkoriščajo neurejenost Sistema in dodatno zvišujejo marže.

Zelo verjetno je namen obstoja državnega zdravstva prekanaliziranje denarja, ki ga državljani varčujemo pri zdravstveni zavarovalnici (-cah). Niso problem zdravstvene zavarovalnice, ampak vladne politične stranke, ki se izogibajo odločnim in korenitim spremembam v zdravstvu. Problem traja vsaj dve desetletji in več.

Kljub temu, da je Ekstravizor z ogromnim trudom pokazal, da so razlike v cenah in maržah v državnem zdravstvu tako velike, je prejšnja leva vlada (SMC, DeSUS, SD) nakazala 136 milijonov evrov za poplačilo dobaviteljem in s tem neizpodbitno pokazala, da zdravstvo v Sloveniji ne potrebuje sprememb, ampak samo več denarja. Iz kratke analize koalicijske pogodbe med istimi strankami in dodatno še bolj radikalno levo stranko, pa je razvidno, da se bo ta trend nadaljeval. Pravosodni organi pa imajo dobesedno zvezane roke, ker je vse legalno!

Kaj storiti?

Slovenija potrebuje radikalno spremembo zdravstvenega sistema in definicijo javnega zdravstva z eno samo točko reforme:

  1. Vsak državljan lahko koristi javne zdravstvene storitve pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji

Tista izvršilna oblast, ki to ne bo dosegla, je in bo neposredno odgovorna za izgubo zbranega denarja državljanov za plačilo zdravstvenih storitev. Ta znesek znaša po ocenah vsaj 250 milijonov eur na leto.

Zahvala

Sam projekt umestitve proizvajalca in spremembo modela na Medikontu je trajal 4 mesece. Pri tem bi se rad zahvalil za pomoč in prizadevnost slovenskemu podjetju Metaloplast. Ob sodelovanju sem začutil iskren trud in pregovorno marljivost Slovencev.

Zahvala gre tudi mojim iskrenim kolegom in prijateljem, ki neumorno pro bono podpirajo, specificirajo materiale in tako ali drugače podpirajo pot, ki je začrtana.

Zahvala tudi vodji programerskega dela naše skupnosti Medikont - dr. Gregu Jeršetu.

 

Krištof Zevnik, zobozdravnik

Ustanovitelj skupinskega spletnega naročanja zdravnikov neposredno pri proizvajalcu - Medikont

Zagovornik javnega zdravstva

 

Razkritje

Za umestitev proizvajalca nisem prejel nobenega plačila s strani kateregakoli podjetja, ustanove ali posameznika. Vso delo je bilo opravljeno pro bono.

Datum zapisa