Skip to main content

Rezanje na živo 1.del

V zdravniškem in zobozdravniškem poklicu pacientu lajšamo bolečine. Kadarkoli je to mogoče in potrebno. Zato potrebujemo anestetike, ki jih vbrizgamo pacientu pred in med posegom. Že kar nekaj časa imamo zdravniki - zasebniki težave z naročanje in dobavo anestetikov. Enkrat so dobavljivi, enkrat jih spet ni. Brez anestezije skorajda ni posegov. In tega se dobro zavedajo tudi slovenski dobavitelji. In tukaj se začne zgodba Slovneije.

Pred kratkim se je zgodil interventni uvoz anestetika. Očitno je bil uvoz tako interventen, da je prišlo do povišanja cene. Iz 26 eur se je cena povzpela na 32 eur.

Nemir ob povišanju cene me je spodbudil, da sem poiskal isto pakiranje, istega proizvajalca za sosednji avstrijski trg. Cena? 15 eur!

rez1

In tukaj se začne naša zgodba. Pravzaprav konča. Kajti, ko pokličeš JAZMP in vprašaš, kako bi lahko sami uvozili tovrstno zdravilo, pravijo le, da so seznanjeni s problemom. V pogovoru sem se zmenil, da jim pošljem pobudo, ki se glasi: Prosim Vas, da pristojne ustanove omogočijo dobavo zdravil, pri katerih gre samo za preprodajo in nič drugega. Kot je to v primeru zapakiranega anestetika, ki je prestal vsa dovoljena v  eni ali več EU državah. Prosim Vas, da z ustrezno spremembo pravilnikov in zakonov ta in tovrstna podobna zdravila prerazporedite v smiselne skupine zdravil, pri katerih ne veljajo tako stroga pravila, glede uvoza in izdaje dovoljenje za uvoz. Ob kršitvah poštene dobave,oderuštvu in/ali klasični preprodaji pa nemudoma odvzemite dovoljenje dobavitelju. Prosim, da za “novo-klasificirano” področje zdravil omogočite vsem zdravnikov - zasebnikov in vsem drugim zdravstvenim ustanovam (bolnicam, lekarnam), da imajo možnost neposrednega nakupa pri evropskih veledobaviteljih ali pa neposredno pri samem proizvajalcu.

Predlog sem danes poslal na JAZMP. Kako se bo zgodba odvila, pa bomo videli.

Upam, da bo tovrstno zgodbo, ki je samo ena izmed mnogih v slovenski mlakuži kraje, preprodaje in razprodaje slovenskega zdravstva, povzelo kakšno novinarsko pero. Ne glede na razplet, pa je dolžnost vsakega posameznega zdravnika, da se upre Sistemu in reče dovolj!

Bliža se čas volitev in s tem čas obljub. Obljuba dela dolg. Za čakanje na izpolnjene obljube pa ni več časa. Boleče rezanje na živo se odvija sedaj in v tem trenutku. Medtem pa odtekajo milijoni eurov bolnikovega denarja v brezno brez dna. Dobaviteljska Slovenija.

Datum zapisa