Skip to main content

Kronologija mejnikov izvajanja osnovnega zdravstvenega varstva

2003 - zdravniku odvzamejo možnost, da po opravljenem sekundariju pridobi licenco.

2007 - prvi družinski zdravniki z licenco začnejo samostojno delo po 10 letih. (6 letih + 4 letih specializacije)

2013 - raziskava pokaže, da v povprečju družinski zdravniki zaradi preobremenjenosti in izčrpanosti umirajo 12 let prej kot drugi državljani Slovenije

2017 - družinski zdravniki z licenco dobijo novo omejitev. Samostojno delo lahko začnejo opravljati šele 15 let po začetku študija. (6 let študija + 4 leta specializacije + 5 let zakonske omejitve pri samostojnem opravljanju zdravstvene dejavnosti)

2018 - na razpis za družinske zdravnike se prijavi 9 kandidatov od 80 razpisanih mest.

2023 - zaradi napačnih odločitev politike bo po projekcijah brez primarne zdravstvene oskrbe več kot 200.000 državljanov republike Slovenije.

Družinski zdravnik takorekoč od prvega dne specializacije samostojno zdravi in skrbi za paciente. Prevzema vse dolžnost in obveznosti, samo samostojni zdravnik ne sme postati.

Koliko znaša urna postavka zdravnika?

Kot pomoč v boju za dostojanstvo družinskega zdravnika, skupaj s kolegi objavljamo osnovne urne postavke zdravnika, ki bo deloval kot samostojni zdravnik. Finančni okvirji za izračun postavke so vzeti iz trenutnih plač, plačil nadur in prispevkov v Sloveniji.

Samostojni zdravnik v javnem zdravstvu (Analiza in navodila) v42

Izračun urne postavke (tabela v38)

Zahvala vsem kolegom, ki so prispevali svoje plačilne liste, nadurne liste in tako ali drugače pripomogli k oceni stanja in analizi urne postavke.

Krištof Zevnik

 

Datum zapisa