Skip to main content

Restavracija močno poškodovanega zoba

Včasih propad zobne krone še ne pomeni izdelavo prevleke ali izdelavo porcelanskega inlaya. Z sodobnimi tehnikami restavracije in uporabe kompozita uspešno povrnemu zobu prvotno funkcijo.

Močno destruirana krona:

predkompozit

Po izdelavi in dograditvi zoba s kompozitom:

pokomp