Skip to main content

Nadstandardne zobozdravstvene storitve so tiste, ki presegajo raven standardnih storitev in postopkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za izvedbo nadstandardne storitve je potrebno doplačilo. Doplačilo je potrebno za: zobozdravstvene storitve ZZZS, kombinirane z nadstandardnimi materiali.

Doplačila so vezana na izdelavo standardne storitve ZZZS.
Ob izdelavi načrta Vam bomo v ordinaciji predstavili različne možnosti zdravljenja in s tem povezanimi doplačili ali samoplačniškimi storitvami.