Skip to main content

Doplačila

Nadstandardne zobozdravstvene storitve so tiste, ki presegajo raven standardnih storitev in postopkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za izvedbo nadstandardne storitve je potrebno doplačilo. Doplačilo je potrebno za:

  1. standardno storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar niste dopolnilno zavarovani;
  2. zobozdravstvene storitve ZZZS, kombinirane z nadstandardnimi materiali.

Doplačila so vezana na izdelavo standardne storitve ZZZS. Doplačila so potrebna pri izdelavi procelanski zob, kompozitnih materialih pri zalivkah, nadstandardnih zob v protezi, dražjo kovino od predvidene s strani ZZZS pri izdelavi nazidkov...

Pozanimajte se za zavarovanje doplačili in samoplačniških storitev (Triglav Zobje - Zobje plus)
Ob izdelavi načrta Vam bomo v ordinaciji predstavili različne možnosti zdravljenja in s tem povezanimi doplačili ali samoplačniškimi storitvami.