Skip to main content

Izraščanje mlečnih in stalnih zob

Človek zamenja v življenju dve generaciji zob. Že takoj po rojstvu začnejo izraščati mlečni zobje. Mlečni zobje jim pravimo zaradi mlečno bele barve sklenine. Ti zobje izraščajo normalno do prb. 3 leta starosti. Takrat ima otrok v vsaki čeljusti deset zob. Mlečne zobe delimo na sekalce, podočnike in kočnike. Ti zobje so v primerjavi s stalnimi manjši, manj odporni in zelo dovzetni za zobno gnilobo. Poleg osnovnih dejavnosti, ki jih imajo mlečni zobje, pa je njihova glavna zasluga ohranjanje prostora za kasnejši izrast stalnikov.


Izraščanje po obdobjih starosti otroka

izrascanje
Sprednji sekalci

Najprej izrasteta spodnja srednja sekalca (1,2) okoli 6. meseca starosti. Sledita mu zgornja srednja ter stranska sekalca zgoraj in spodaj (8.-11. mesec). Do enega leta ima večina otrok zgoraj in spodaj vse 4 sekalce. Redkim otrokom sekalci izrastejo kasneje.

Kočniki in podočniki(5,4,3):
Prvi spodnji in zgornji kočniki izrastejo v 14. mesecu starosti, nato izrastejo zgornji in spodnji podočniki v 17.-18. mesec starosti in kot zadnji še drugi spodnji in zgornji kočniki v 24. mesecu. Variacije v izraščanju mlečnih zob so številne, izrast zoba 6 mesecev prej ali kasneje je povsem normalen.

Stalni zobje začnejo izraščati okoli šestega leta starosti. Prvi stalni kočnik izraste med 5 in 7 letom starosti. Redko izraste pred petim letom. Ob izrastu tega zelo pomembnega zoba v ustih je potrebna od vsega začetka popolna skrb za njegovo zdravje. Neredko starši posvečajo premalo pozornosti novem zobu, ker so prezaposleni s čiščenjem in ogledovanjem prvoizraslega spodnjega sekalca.

POZOR: Prvi stalni zob (šestica, 6, stalni kočnik) izraste brez kakršnegakoli znaka za zadnjim mlečnim zobom. Obdobje „čakanja“ na prvi sprednji zob je pogosto vzrok za opuščanje higiene stalnega kočnika.

Do 12. ali 13. leta starosti izraste 28 stalnih zob. Po 17. letu starosti izrastejo še zadnji štirje kočniki, ki jim pravimo tudi modrostni zobje. Tako imamo v ustih končno 32 stalnih zob. Pri stalnikih imamo v vsaki čeljusti štiri sekalce, dva podočnika, štiri ličnike in šest kočnikov. Pogosto se zgodi, da modrostni zobje sploh ne izrastejo, tako imamo lahko kočnikov tudi manj. Stalni zobje ostanejo v zg. in sp. čeljusti celo življenje in njihova ohranjenost je odvisna predvsem od primerne nege zob.               

Na na spodnjih povezavah in poglavjih si lahko preberete še dodatno o:

  1. Anatomiji zob
  2. Številčenju zob
  3. Zobnih ploskvah
  4. Zobni protetiki
  5. Zobnih zalivkah