Skip to main content

Nujna stanja so samo tista stanja, ki ogrožajo življenje in/ali pri katerih odložitev zdravljenja bistveno vpliva na izid zdravljenja.

Za podrobnosti in nasvete ob nenadnih težavah z vašim ustnim zdravjem najprej pošljite e-pošto oz. pokličite na telefon. Pozanimajte se tudi, kdaj smo dosegljivi.

Nujna stanja so:

 1. Izbiti/luksirani zobje, ki potrebujejo takojšnjo replantacijo/imobilizacijo
 2. Izrazito intenzivna obrazna bolečina (največkrat nevralgija trivejnega živca), neobvladljiva z običajnimi analgetiki.
 3. obsežne otekline tkiv ustne votline in žrela, npr. hitro razvijajoči submandibularni absces, celulitis,flegmona – obsežna, slabo omejena trda oteklina, po površini veliko večja od abscesa, ki se lahko močno razširi že v nekaj urah na vrat, preko ključnice na prsni koš in resno ogroža bolnika).
 4. Krvavitev iz oromaksilofacialne regije.

Samo pri naštetih stanjih so pacienti upravičeni do prednostne obravnave. Takšne paciente bomo takoj obravnavali ter jih po potrebi napotili na zdravljenje v sekundarno ustanovo.

Glede na stanje pacienta Vam bomo opravili naslednje nujne posege:

 1. Ekstrakcija (puljenje) zoba;
 2. Trepanacija (odprtje) zoba;
 3. Drenaža abscesa (ognojka);
 4. Zaustavljanje krvavitve.

O nujnosti/nenujnosti obravnave v končni fazi odloča zobozdravnik.

Nenujna prednostna obravnava ni financirana s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. Storitve take obravnave so samoplačniške. Naštetih je nekaj nenujnih storitev:

 1. odkrušena zalivka
 2. izpadla zalivka
 3. skelenje zob in zobnih vratov
 4. ne-/ določljiva bolečina brez jasnega izvora obvladljiva z lokalnimi analgetiki
 5. izpad mosta
 6. zlom proteze
 7. izpad zoba v protezi
 8. krvavitev iz dlesni

Po pregledu in posvetu bo zobozdravnik odločil o nujnosti/nenujnosti obravnave. V primeru nenujne obravnave Vam bomo predočili terapijo za odpravo vaše težave.

Posvet in pregled ter morebitna terapija sta v teh primerih ločene samoplačniške storitve. Več o cenah storitev is (si) poglejte v Ceniku.

Nujne zobozdravstvene storitve si lahko ogledate v pravilih ZZZS (čl.186).

Zobozdravstvena ordinacija Zevnik ima sklenjeno pogodbo za izvajanje pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s Pravili ZZZS. V naši ambulanti se lahko zdravijo otroci in odrasli. Pravice iz naslova javne zobozdravstene službe lahko koristite iz vašega obveznega zavarovanja.

Pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja so zakonsko določene, podrobneje pa jih urejajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zobozdravstne pravice in storitve so opredeljene v pravilih kot standardne zobozdravstvene storitve. Posebno bodite pozorni na:

1. poglavje: Kaj vam pripada iz obveznega zobozdravstvenega zavarovanja (28č do 35č);
2. poglavje: Kako, kje in kdaj lahko uveljavljate vaše pravice (185č do 188č in 250č do 255č);
3. poglavje: O menjavi zobozdravnika ( 168č do 171č).

 

V ambulanti smo zaradi sistemske nedostopnosti primorani voditi čakalni seznam. Čakalna doba za obravnavo odraslih znaša približno 500 dni. V primeru, da imate težave in bi želeli prednostno obravnavo, nam to sporočite preko spletnega naročanja. Glede na vaše težave vas bomo prednostno sprejeli v obravnavo. O razlogih sistemske nedostopnost v slovenskem zdravstvu si preberite na blogu ali na spletni strani zdravstvo.si.

Zobnoprotetične storitve obvezno zdravstveno zavarovanje krije v 100 % deležu vrednosti vsake standardne storitve. 

Po pravilih ZZZS zobno - protetične storitve niso nujne storitve. Za uveljavljanje pravic morate imeti izbranega zobozdravnika in pričeti z obravnavami pri zobozdravniku v skladu s vodenim čakalnim seznamom. V primeru, da želite prednostne obravnave nam pišite preko spletnega naročanja.
Za popoln seznam pravic in standardnih storitev si preberite pravila ZZZS

Za nadstandardne storitve (porcelan, zlato, vlita baza proteze, nadstandardni zobje v protezi, neindicirani členi...) so potrebna doplačila. Za storitve, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, je potrebno celotno plačilo storitve.
Izdelavo mostičkov in protez zavarovalnica krije le v primerih celovite rehabilitacija v obeh čeljustih. Zavarovana oseba ima pravico do zobnoprotetičnih nadomestkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru spodaj navedenih pravic.
Pravico do zobnoprotetičnih pripomočkov pridobite šest mesecev po prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ali šest mesecev po ponovni prijavi, če je bilo vaše zdravstveno zavarovanje v Sloveniji prekinjeno za več kot tri mesece.
Zobnoprotetične storitve so:

1. Prevleke:
- prevleke, nazidki ali vlite plombe na zobeh, ki jih ni mogoče obnoviti s plombiranjem; ali kot priprava zob nosilcev za delno protezo ali zaradi dviga ugriza.

2. Mostički:
- kadar manjkajo do štirje zobje v vidnem področju;
- kadar manjkajo v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste;
- kadar manjka pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom;
- kadar je to potrebno zaradi dviga ugriza (v okviru zgoraj navedenih pravic).

3. Delne proteze:
- kadar manjkajo trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
- kadar manjkajo trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) na eni strani in ob tem še najmanj dva zoba v isti čeljusti;

4. Totalne proteze :
- kadar manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti.

Nadstandardne zobozdravstvene storitve so tiste, ki presegajo raven standardnih storitev in postopkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za izvedbo nadstandardne storitve je potrebno doplačilo. Doplačilo je potrebno za: zobozdravstvene storitve ZZZS, kombinirane z nadstandardnimi materiali.

Doplačila so vezana na izdelavo standardne storitve ZZZS.
Ob izdelavi načrta Vam bomo v ordinaciji predstavili različne možnosti zdravljenja in s tem povezanimi doplačili ali samoplačniškimi storitvami.

 1. Skrbite za vaše ustno higieno in upoštevajte navodila strokovnega osebja ordinacije.
 2. Vse informacije in naročanja opravite preko spletnega naročanja
 3. Splet je prvi in najhitrejši način komunikacije z ambulanto. Po telefonu smo dosegljivi samo ob določenih dnevnih in urah.
 4. Vašo odsotnost nam predhodno sporočite. Tako bomo lahko naš čas namenili drugemu bolniku.
 5. Ob uveljavljanju Vaših pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja si že predhodno uredite vaše zdravstveno zavarovanje.
 6. Podučite se o Vaših pravicah na spletnih straneh ministrstva za zdravje.

Pacienti v ordinaciji Zevnik imajo možnost podati pritožbo. 

Preden se odločite za uveljavitev drugega mnenja oz. prijavo pritožbe, Vam svetujemo, da še enkrat opravite temeljit pogovor o razlogih, namenu in potrebnosti pridobitve drugega mnenja, na podlagi katerega boste presodili ali uveljavljate pravico do pritožbe.

Kadar, kljub temeljitemu pogovoru, ne pride do dogovora med zdravnikom in pacientom, pacient lahko uveljavlja pravico do drugega mnenja. 

Po Zakonu o pacientovih pravicah ( Ur.l. RS št. 15/08), je pristojna oseba za sprejem in prvo obravnavo morebitne kršitve pacientovih pravic:


Zobozdravstvo Benedek
Janez Benedek, dr. dent. med.
Kidričeva ulica 5 B
3270 Laško

Uradne ure dr. Benedeka si lahko pogledate na njegovi spletni strani. Zahteva lahko podate po e- pošto, ter kadarkoli po pošti.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri izvajanju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Zastopnik pacientovih pravic svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem oziroma kadar so kršene; pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja poizvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu, daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za korist pacienta za hitro in uspešno rešitev spora. Seznam zastopnikov pacientovih najdete na spletni straneh MZ.

Vaše pravice so zapisane v zakonu o pacientovih pravicah.

Kartica zdravstvenega zavarovanja (KZZ) je "plačilno sredstvo". S KZZ preverimo ažurnost Vašega zavarovanja. Kadar na obravnavo s seboj nimate KZZ, nam morate podeliti pooblastilo, da lahko dostopamo do Vaših podatkov o zavarovanju brez KZZ. Novo kartico zavarovanja lahko naročite novo KZZ na spletni strani ZZZS.

Zdravljenje zob in obzobnih tkiv obvezno zdravstveno zavarovanje krije v skladu s pravili zavarovanlice.

Zdravljenje zob in obzobnih tkiv niso nujne storitve. Za uveljavljanje pravic morate imeti izbranega zobozdravnika in pričeti z obravavami pri zobozdravniku v skladu z vodenim čakalnim seznamom. Za popoln seznam pravic in standardnih storitev si preberite pravila ZZZS. Za nadstandardne storitve (kompozitne zalivke v TKS...) so potrebna doplačila.
Pod zdravljenje zob in obzobnih tkiv spadajo:

1. Pregledi
2. Zdravljenje zobnih in ustnih bolezni
3. Kirurško zdravljenje

Izbira osebnega zobozdravnika je ustavna pravica vsakega državljanja. To pomeni, da Vaš otroka po zaključku srednje šole ni "ostal" brez zobozdravnika. Zobozdravnik sme prekiniti zdravljenje Vaših otrok brez razloga samo in izključno s pisnim soglasjem Vaših otrok oz. v primeru kršitve Pravil ZZZS. Predlagam Vam, da se podučite o pravicah izbire osebnega zdravnika iz naslova ZZZS oz. pokličete na Direkcijo ZZZS - področje zobozdravstva, kjer Vam bodo razložili Pravila ZZZS. Vaš otrok naj nadaljuje zdravljenja pri obstoječem zobozdravniku, hkrati pa naj se prijavi v čakalni seznam k zobozdravniku za odrasle.

Opravljamo pogodbe obveznosti javnega zdravstva in sledimo Pravilom ZZZS. Za obisk morate izbrati zobozdravnika v javni zdravstveni mreži in v skladu s čakalnim seznamom počakati na prvo obravnavo in začetek zdravljenja. Pacientom, ki so že vpisani v naš čakalni seznam in nimajo izbranega zobozdravnika želimo ob težavah pomagati z vmesnimi datumi, dokler zavarovanec ne pride na vrsto v skladu s čakalnim seznamom. 

Za paciente, ki niso vpisani v naš čakalnem seznamu in nimajo zobozdravnika, ter želijo hitro nadaljevanje zdravljenje obolelega zoba predlagamo, da si na spletnem portalu ZZZS pogledajo čakalne dobe izvajalcev zobozdravstvenih storitev. Na portalu ZZZS naj si izberejo zobozdravnika s čimkrajšo čakalno dobo za začetek zdravljenja. Lahko pa se odločite za samoplačniško zdravljenje Vašega zoba.

Vsekakor Vam predlagamo, da nam o vaši težave pošljete sporočilo. Sporočilu priložite tudi dokumentacijo, ki jo imate in podrobno razložite Vašo težavo.

Imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev iz naslova pravic odraslega in otroškega zobozdravstva. Za refundacijo storitev potrebujete veljavno zavarovanje. 

Pomembno je, da jo imate vedno s sabo, saj je to "vaše plačilno sredstvo" za vse zdravstvene storitve v Sloveniji. V kolikor ste kartico pozabili, nam boste podelili pooblastilo in dostopali bomo do vaših podatko v zavarovanju brez kartice.

Na pregled se lahko naročite preko spletnega obrazca ali telefonsko v določenih urah. Na posvetu oz. prvem pregledu bo zobozdravnik pregledal možnosti zdravljenja in se z Vami domenil o ustrezni terapije. Na prvi pregled obvezni prinesite panoramski posnetek zg. in sp. čeljusti

Ambulanta vodi čakalni seznam za uveljavitev pravic iz vašega zavarovanja. V kolikor še niste naš pacient, potem se lahko vpišete v čakalni seznam preko spletnega naročanja.

Potrebujemo vaše podatke, in sicer ime, priimek, naslov bivanja, e-pošto in mobilno ter stacionarno telefonsko številko. Ko boste prišli na vrsto v skladu s čakalnim seznamom Vas bomo povabili na prvo obravnavo oz. začetek zdravljenja

Pri vpisu v čakalni seznam ste nam sporočili vrsto podatkov, preko katerih ste dosegljivi. Najprej Vas bomo kontaktirali preko e-pošte. Če nimate mobilnega telefona Vas bomo poklicali na stacionarni telefon, povabili preko kontaktne osebe ali poslali pisno vabilo. V roku 8 dni boste poklicali v ordinacijo in se dogovorili za ustrezen termin.

Čakalna doba se spreminja glede na zahtevnosti pacientov, ki prihajo na redno obravnava. V naši ordinaciji si prizadevamo vsakega pacienta pozdraviti. To pomeni, ko pridete enkrat na vrsto za redno obravnavo, ste v procesu zdravljenja dokler vaše zobovje ni v celoti popolnoma sanirano in protetično rehabilitirano. Ker imamo sklenjeno pogodbo z ZZZS za odrasle in otroke smo časovno in finančno omejeni pri zdravljenju v javni zobozdravstveni mreži.

Čakalne dobe so posledica sistemske ureditve slovenskega zdravstva. Več si lahko preberete na spletni strani zdravstvo.si.

 

K zobozdravniku praviloma ne prihajate samo na pregled, pač pa na poseg, za kar potrebujemo čas in prostor.  Spletno naročanje je priporočena oblika komuniciranja.

S telefonskimi klici mora asistenca in zobozdravnik prekiniti delu na pacientu in se posvetiti Vaši težavi. To jemlje dragocen čas za zdravljenje. Telefonsko naročanje uporabite le v primeru, ko resnično ne morete komunicirati preko spleta. Pri telefonskem naročanju upoštevajte dosegljivost ambulante.

Preden se odločite za obisk ambulante, prosim, preberite kaj so nujna stanja. Ni vsaka bolečina nujno stanje, ki zahteva takojšnjo pozornost zobozdravnika.

Na začetku delovnika sprejemamo nujne primere prednostno. Prosimo Vas, da obvezno predhodno pošljete sporočilo preko spletnega naročanja oz pokličete v ordinacijo in se najavite. Razložitev Vašo težavo,mi pa Vam bomo svetovali, kako boste najhitreje odpravili težavo. Ne hodite v ambulanto na slepo, saj tako ne vemo, da prihajate in se lahko zgodi, da boste dolgo čakali na odpravo bolečine.

Slikanje zob ni potrebno, razen, če tako predhodno ne določi zobozdravnik. Odločitev o potrebnem rentgenskem slikanju sprejme zdravnik ob pregledu ali po prejemu Vaše sporočila. Za prvi pregled opravite ortopanski posnetek zg. in spodnje čeljust.

Posnetek nam lahko pošljete predhodno na naš enaslov ali uporabite spletno naročanje.

Otroka lahko pripeljete. Za občane Iga izvajamo tudi otroško in mladinsko zobozdravstvo. Pred obiskom pošljite sporočilo in se bomo dogovorili za obisk Vašega otroka.

Ni potrebno prinašanje dokumentacije prejšnjega zobozdravnika. Pri prvem obisku pa nujno potrebujemo ortopansko sliko. Le-to je priporočljivo poslati že ob najavi na prvi pregled. Zobozdravnik bo pri prvem pregledu ocenil ali jo bo sploh potreboval prejšno dokumentacijo.

V kolikor jo bomo potrebovali, pošljemo vašemu prejšnjemu zobozdravniku zahtevek v skladu s 171. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru pridobimo originalno dokumentacijo

Pacient ima vedno pravico (ne glede na to, kateri izvajalec zdravstvenih storitev z dokumentacijo razpolaga, in ne glede na razlog, zaradi katerega pacient želi pridobiti dokumentacijo), da neovirano vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj, in da njeno vsebino prepiše in fotokopira. Izvajalec zdravstvenih storitev mora pacientu na njegovo zahtevo (pisno ali ustno zagotoviti ustrezno reprodukcijo zdravstvene dokumentacije takoj ali najpozneje 5 delovnih dni po prejemu zahteve. V primeru, da izvajalec zdravstvenih storitev pacientu na njegovo zahtevo v zakonskem roku ne omogoči vpogleda v zdravstveno dokumentacijo ali njene ustrezne reprodukcije (fotokopije), lahko pacient vloži pritožbo, o kateri odloča Pooblaščenec.  Več o tej tematiki si preberite tukaj.

Glede na to, da ste manjkali brez predhodnega opravičila, pri nas velja, da dobite nov termin, ko najdemo prvo prosto mesto, vendar samo enkrat.

V kolikor manjkate brez opravičila večkrat, Vas v skladu s pravili ZZZS, obvestimo o prenehanju zdravljenja v naši ordinaciji. Tako lahko sprejmemo novega zavarovanca, ki sicer čaka na obravnavo v čakalnem seznamu.

Vsak, ki brez predhodnega opravičila izostane od dogovorjenega termina se mora zavedati, da izvajamo javno zobozdravstveno službo. Z opravičilom nam vsaj dajete možnost, da oddamo vaš termin nekomu, ki ga zelo potrebuje. K pravilnemu ravnanju v sistemu javnega zdravstva vas obvezujejo pravice in dolžnosti, opredeljene v Pravilih ZZZS. V ta namen imate na naši spletni strani tudi povezavo, ki vas poveže s pravili ZZZS.

Pošljite sporočilo in razložite Vašo težavo. Pogosto ocenimo ustreznost proteze in stanje zob, zato Vam predlagamo, da pred obiskom pošljete sporočilo, podrobno opišite težave, želje in pričakovanja. Priložite tudi rtg sliko zg. in spodnje čeljusti (ortopan).

Zobozdravnik vas bo prednostno sprejel za popravilo proteze in vam omogočil čakanje do začetka zdravljenja. Tako boste lažje počakali na začetek zdravljenja v naši ordinaciji.

Pogosto ocenimo ustreznost proteze in stanje zob, zato Vam predlagamo, da pred obiskom pošljete sporočilo, podrobno opišite težave, želje in pričakovanja. Priložite tudi rtg sliko zg. in spodnje čeljusti (ortopan).

Ker po Pravilih ZZZS žal niste upravičene do financiranja stroškov Vaše težave, se lahko zgodi, da je zobozdravnik v določenem obdobju prezaseden in storitev na stroške ZZZS ni izvedljiva. V takih primerih prosimo za razumevanje.

Vabilo na prvi pregled in obravnavno boste prejeli v obliki e-sporočila, sms-a ali telefonskega klica. Za komunikacijo praviloma uporabljamo elektronsko pošto.

Potrebujete podatke o bančnem računu Ordinacije Zevnik? 
Na povezavi so podatki o podjetju, davčni in matični številki ter aktivnih bančnih računih.
Podatki Ordinacije Zevnik
Spletno naročanje
Imaš dodatno vprašanje? Se želiš naročiti na pregled in posvet?
Naročanje preko spleta je najhitrejši način komunikacije z našo ambulanto.

Naroči se