Skip to main content

Pritožbene poti

Pacienti v ordinaciji Zevnik imajo možnost podati pritožbo. Preden se odločite za uveljavitev drugega mnenja oz. prijavo pritožbe, Vam svetujemo, da še enkrat opravite temeljit pogovor o razlogih, namenu in potrebnosti pridobitve drugega mnenja, na podlagi katerega boste presodili ali uveljavljate pravico do pritožbe.

Kadar, kljub temeljitemu pogovoru, ne pride do dogovora med zdravnikom in pacientom, pacient lahko uveljavlja pravico do drugega mnenja. 

Po Zakonu o pacientovih pravicah ( Ur.l. RS št. 15/08), je pristojna oseba za sprejem in prvo obravnavo morebitne kršitve pacientovih pravic:


Zobozdravstvo Benedek
Janez Benedek, dr. dent. med.
Kidričeva ulica 5 B
3270 Laško

Za ustno zahtevo, podano na zapisnik, za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pacientov Ordinacije Zevnik, je pristojna oseba dosegljiva na tel št. (03) 734 36 16 v času uradnih ur.  

Uradne ure dr. Benedeka si lahko pogledate na njegovi spletni strani. Zahteva se lahko poda tudi po e- pošto, ter kadarkoli po pošti.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri izvajanju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

  • Duša Hlade – Zore dr.med. Zaloška cesta 29, Ljubljana ( Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana), tel.št 01/ 542 32 85, E pošta dusa.zore@zzv-lj.si

    Uradne ure so : ponedeljek 8.30 – 15.30, torek 8-13;

  • Dr. Majda Zorec Karlovšek , Zaloška c. 29, Ljubljana ( ZZV Ljubljana), tel. št.. 01/542 32 85, E pošta: majda.zorec.karlovsek@zzv-lj.si

    Uradne ure: sreda in četrtek: 14.30-18.30

Zastopnik pacientovih pravic svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem oziroma kadar so kršene; pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja poizvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu, daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za korist pacienta za hitro in uspešno rešitev spora.

Vaše pravice so zapisane v zakonu o pacientovih pravicah.