Skip to main content

Vaše zavarovanje

Zobozdravstvena ordinacija Zevnik opravlja javno zobozdravstveno službo. Približno 2/3 dela opravi z odraslimi pacienti. Preostanek se ukvarja s preventivo in zdravljenjem otrok in mladine.
Pravice iz naslova javne zobozdravstene službe lahko koristite iz vašega obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

  1. Obvezno zavarovanje: ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (01 3077200)
  2. Prostovoljna dopolnilna zavarovanja: Vzajemna, Generali,Triglav
  3. Zavarovanje za doplačila in samoplačniške storitve:  Triglav Zobje - Zobje plus

Na trgu obstajaj tudi prostovoljno zavarovanje za doplačila in samoplačniške storitve zavarovalnice Triglav.

Zobozdravstvene pravice so različno financirane. Plačilo je odvisno od vrste storitve. Zdravljenje zob in obzobnih tkiv so financirane s strani obveznega in prostovoljnega zavarovanja v razmerju 80 %/ 20%, medtem ko so zobnoprotetične storitve financirane v razmerju 10% obvezno zavarovanje  / 90% prostovoljno zavarovanje.

Čakalne dobe

Čakalna doba za obravnavo odraslih 550 dni

Čakalna doba za obravnavo otrok: 0 dni.

Pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja so zakonsko določene, podrobneje pa jih urejajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zobozdravstne pravice in storitve so opredeljene v pravilih kot standardne zobozdravstvene storitve.Posebno bodite pozorni na:

1. poglavje: Kaj vam pripada iz obveznega zobozdravstvenega zavarovanja (28č do 35č);
2. poglavje: Kako, kje in kdaj lahko uveljavljate vaše pravice (185č do 188č in 250č do 255č);
3. poglavje: O menjavi zobozdravnika ( 168č do 171č).

Vaše pravice si lahko pogledate na spletni strani ZZZS.

Obvezno zavarovanje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tel:
O pogojih sklenitve prostovoljnega zavarovanja se pozanimajte pri izbrani zavarovalnici. Doplačila in samoplačniške storitve se ne štejejo v prostovoljno dopolnilno zavarovanje.