Skip to main content

Zobozdravstvena ordinacija Zevnik opravlja javno zobozdravstveno službo. Približno 2/3 dela opravi z odraslimi pacienti. Preostanek se ukvarja s preventivo in zdravljenjem otrok in mladine.
Pravice iz naslova javne zobozdravstene službe lahko koristite iz vašega obveznega zavarovanja.

  1. Obvezno zavarovanje: ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (01 3077200)

Čakalne dobe

Čakalna doba za obravnavo odraslih 550 dni

Čakalna doba za obravnavo otrok: 0 dni.

Pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja so zakonsko določene, podrobneje pa jih urejajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zobozdravstne pravice in storitve so opredeljene v pravilih kot standardne zobozdravstvene storitve.Posebno bodite pozorni na:

1. poglavje: Kaj vam pripada iz obveznega zobozdravstvenega zavarovanja (28č do 35č);
2. poglavje: Kako, kje in kdaj lahko uveljavljate vaše pravice (185č do 188č in 250č do 255č);
3. poglavje: O menjavi zobozdravnika ( 168č do 171č).

Vaše pravice si lahko pogledate na spletni strani ZZZS.