Skip to main content

Zobnoprotetične storitve obvezno zdravstveno zavarovanje krije v 100 % deležu vrednosti vsake standardne storitve. 

Po pravilih ZZZS zobno - protetične storitve niso nujne storitve. Za uveljavljanje pravic morate imeti izbranega zobozdravnika in pričeti z obravnavami pri zobozdravniku v skladu s vodenim čakalnim seznamom. V primeru, da želite prednostne obravnave nam pišite preko spletnega naročanja.
Za popoln seznam pravic in standardnih storitev si preberite pravila ZZZS

Za nadstandardne storitve (porcelan, zlato, vlita baza proteze, nadstandardni zobje v protezi, neindicirani členi...) so potrebna doplačila. Za storitve, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, je potrebno celotno plačilo storitve.
Izdelavo mostičkov in protez zavarovalnica krije le v primerih celovite rehabilitacija v obeh čeljustih. Zavarovana oseba ima pravico do zobnoprotetičnih nadomestkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se ob tem zagotovi celovita rehabilitacija v obeh čeljustih v okviru spodaj navedenih pravic.
Pravico do zobnoprotetičnih pripomočkov pridobite šest mesecev po prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ali šest mesecev po ponovni prijavi, če je bilo vaše zdravstveno zavarovanje v Sloveniji prekinjeno za več kot tri mesece.
Zobnoprotetične storitve so:

1. Prevleke:
- prevleke, nazidki ali vlite plombe na zobeh, ki jih ni mogoče obnoviti s plombiranjem; ali kot priprava zob nosilcev za delno protezo ali zaradi dviga ugriza.

2. Mostički:
- kadar manjkajo do štirje zobje v vidnem področju;
- kadar manjkajo v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje, ki niso na koncu zobne vrste;
- kadar manjka pet zob v dveh ali več vrzelih v istem ali obeh kvadrantih iste čeljusti, če so vrzeli prekinjene s po enim prisotnim zobom;
- kadar je to potrebno zaradi dviga ugriza (v okviru zgoraj navedenih pravic).

3. Delne proteze:
- kadar manjkajo trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
- kadar manjkajo trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) na eni strani in ob tem še najmanj dva zoba v isti čeljusti;

4. Totalne proteze :
- kadar manjkajo zavarovani osebi vsi zobje v eni čeljusti.